Onderzoek als input voor Teamlab
De activiteiten van Teamlab zijn gebaseerd op onderzoek naar de ontwikkeling van professionals, zoals projectmanagers, en teams, zoals projectteams, vanuit allerlei plaatsen in de wereld.

Wij volgen dit onderzoek en maken de meest interessante resultaten daarvan bekend via deze website. Dat doen we in de vorm van
samenvattingen uit de literatuur.

Zelf doen we ook onderzoek
. De publicaties die we daarover schrijven zijn beschikbaar of te bestellen via de Kennis&Co-website.

Onze kernthema’s in het onderzoek zijn:

  • Team leren door actie en reflectie met elkaar (Teamleren & Action Learning in Projectteams, Operationele teams en Managementteams);
  • Leiderschap in teams;
  • Aanpassingsvermogen van teams in dynamische contexten.

Veel onderzoek staat ver van de werkelijkheid. Met onze onderzoeksactiviteiten zoeken wij echter steeds de link met de praktijk. Concreet betekent dit dat we met ons onderzoek vraagstukken of problemen waar de praktijk mee worstelt proberen op te lossen, zoals:

  • Welke strategieën ontwikkelen teams in het omgaan met conflicterende of onduidelijke opdrachten? (PMI Amerika steunt dit onderzoek, omdat ze grote waarde hecht aan de uitkomsten voor de ontwikkeling van 'coping strategies' voor projectteams (zie Publicaties voor uitkomsten van dit onderzoek).
  • Hoe kunnen (project)teamleiders snel en effectief leren van elkaars ervaringen?
  • Met welke interventiestrategieën kunnen teamleiders het leer- en presteer en aanpassingsvermogen van hun teams gericht beïnvloeden.

 
 
  Site Map