Lerende teams zijn het fundament van de lerende organisatie
 
Onze Visie: Succesvol teamwork moet je trainen !
 
Naast individuele kwaliteiten zijn voor teamwork ook teamkwaliteiten nodig! En die zal elk team gezamenlijk moeten ontwikkelen. TeamLab verwijst naar een laboratorium, bedoeld om met elkaar het samenspel te leren en ermee te experimenteren. De meerwaarde van een team komt immers uit dit samenspel. Het ontwikkelen van de teamkwaliteiten is het effectiefst en efficiëntst als dit in het eigen werkveld gebeurd. Dus trainen van het spel dat de teamleden samen moeten spelen. Voetballers leren immers ook op welke voet ze ieder moeten aanspelen door met elkaar te voetballen en niet door te tennissen. 
Om teamwork in organisaties te versterken richten we ons op het vergroten van:
 
  1. het lerend vermogen binnen en tussen teams, zodat zij zichzelf kunnen blijven versterken (dit doen we in de Teamlab's). We hebben een onderscheidende aanpak voor Managementteams, Projectteams en Operationele Teams.
  2. de positieve invloed die de teamleider heeft op het ontwikkelen van teamwork (dit doen we in een TeamLeadershipLab)
  3. de invloed die HR kan hebben op teamontwikkeling in hun organisatie (door maatwerkadvies en in de denktank HR & Teams).

Onze aanpak baseren wij op bestaand onderzoek en onderzoek dat wij zelf doen samen met de praktijk. Deze aanpak wordt door nieuwe ervaringen en onderzoek steeds verbeterd.

Ons eigen onderzoek laat zien dat succesteams:

  • een gezamenlijk beeld hebben van het teamdoel
  • een stimulerend leider hebben, en
  • niet alleen tijd nemen om te presteren maar ook om te leren.

Een speerpunt in onze aanpak is daarom het vergroten van het Teamleervermogen van teams. Hiermee koersen we erop dat een team (of set van bijelkaar horende teams, zoals in multi-project teams of afdelingen met subteams) zelf leert om het samenspel onderling en met de omgeving steeds weer verbeteren. Zo bouwen teamleden actief aan onderling vertrouwen en respect. Ze leren elkaars perspectief kennen, voelen zich meer betrokken bij besluiten, en nemen daardoor ook verantwoordelijkheid en blijven gefocussed op het resultaat.


 
 
  Site Map