De switch van 
‘waar ben ik mee bezig, 
naar waar zijn wij mee bezig’

 

Teamlab is afgeleid van team-laboratorium, en verwijst naar een leer- en experimenteercontext. Het is een teamtraject van meerdere sessies gespreid in de tijd, waarmee we willen bereiken dat:

  • teams leren 'leren' om hun onderlinge samenspel te optimaliseren.
  • en als gevolg hiervan, problemen eerder worden gesignaleerd en opgelost door het benutten van de diversiteit in het team zelf;
  • het prestatievermogen van teams, als gevolg hiervan, zichtbaar beter wordt;
  • teamleiders leren om deze ontwikkeling zelf in gang te zetten en blijvend te stimuleren.

Alvorens we starten met een Teamlab, bespreken we de aanpak, werkwijze, verwachte opbrengsten en baten van een Teamlab met opdrachtgevers en teamleiders. Op basis van een afweging van kosten en opbrengsten wordt besloten om al dan niet tot uitvoering van een of meerdere Teamlab's over te gaan. Vervolgens gaan we met een of meerdere teams aan de slag. Waarom meerdere teams? Omdat het soms zo is dat het samenspel binnen teams wel goed loopt, maar juist het samenspel tussen verschillende teams bepalend is voor de prestaties (denk aan de multi-team project situatie).

 

De werkwijze die we hanteren kan enigszins verschillen per type team (project teams, operationele teams, management teams). en / of fase waarin een team zich bevindt (start, vastgelopen, doorgroei naar topteam).

Kenmerkend voor al onze Teamlab's is:

  • intake met en tussentijdse coaching van de teamleider(s)
  • diagnose voor en achteraf van leer- en prestatievermogen van de teams;
  • meerdere sessies met tussenliggende opdrachten om echte verandering te bewerkstelligen;
  • er wordt gewerkt met 'hier-en-nu' situaties in het eigen team, dus leren en presteren gaan samen.

In multi-team situaties, zoals een programma van projecten of een afdeling met meerdere teams, kan de focus eerst komen te liggen bij het leiderschap van de diverse teams. We starten dan met een TeamLeadershiplab, waarin we de nadruk leggen op de stijl, het gedrag en de impact van de leiding op de teams.


 
 
  Site Map